Guió de la reunió de pares i mares de cinqué

Paco Sempere Naya | Bloc | dimarts , 25/10/2011 | Comments (0)  
 

C.P. GRAÜLL
REUNIÓ INICIAL DE MARES I PARES DE CINQUÉ
CURS: 2011/12

1- PRESENTACIÓ
Nom dels mestres especialistes
Anglés: Rafa
Religió: Elisa
Música: Azahara
Ed. Física: Silvia
Ed.Especial: Mª Cruz
Alternativa: Biel
A.L.: Mavi
Tutors: Quica, Silvia i Paco.
Plàstica: Llum
Informàtica/ciutadania: Paco

2- HORARIS
Les classes d’Educació Física són els dimecres i dijous, aleshores han de portar el vestit adequat.

L’horari de Tutoria ( Visita de pares i mares): Divendres de 12:30 a 13:00 amb avís previ (sols atenem a dos pares per dia i per tutor).

Hi ha que entrar puntualment a l’escola. Si hi arriba tard o ha anat al metge vindrà amb acompanyant i s’esperarà a entrar a l’hora de l’esplai.

3- ASSISTÈNCIA

Faltes d’assistència i entrades amb retard deuen ser sempre justificades per escrit pels pares.

Per a eixir del Centre ( metge o altra causa) es portarà justificant de casa i vindrà un familiar a per ells.

4- MALALTIES

Comunicar al mestre qualsevol problema: al•lèrgies… (fitxa actualització).

5- COMUNICACIONS ESCOLA-FAMILIA

L’agenda escolar hi ha que mirar-la cada dia, és molt important perquè mitjançant d’ella es veuran els deures del vostre fill/a i si ha ocorregut alguna cosa, a més del reforços positius o avisos per part del mestre.

Indicacions Esmorzar.

Fi de curs: Aquest any som els encarregats d’organitzar el sopar de fi de curs.

6- CALENDARI D’EIXIDES

Dinàmica de punts viatgers com a acord de cicle.

7- ORIENTACIONS GENERALS
Els mestres necessitem l’ajuda dels pares per que recolzen als xiquets, els motiven a llegir, a repassar els continguts treballs a l’escola, i hi ha que revisar el treball diari.

A més, aquestos xiquets necessiten llegir TOTS ELS DIES, ja què estan molt fluixos en hàbits lectors, en expressió escrita i ortografia.

A l ‘Aula tenim en funcionament la Biblioteca d’Aula, en la que els xiquets podran agafar llibres setmanalment per poder llegir. També poden anar a la Biblioteca Municipal o a la de l’escola.

Nota música i plàstica és compartida i s’anomena àrea d’educació artística.

Biblioteca a l’hora del menjador amb un mestre de 12:30-13:30 per als xiquets del menjador.

8- MATERIAL

Recordem que encara falten molts alumnes per pagar els diners de material i AMPA.

Llibretes de classe a càrrec dels pares.

Per a Nadal és recomanable regalar un llapisset per a l’ordinador un llibre de lectura.

9- PRECS I PREGUNTES

Una salutació dels tutors/es de cinqué.

No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.


Deixa un comentari

C.P. Graüll es reserva el dret d'eliminar i/o modificar els comentaris que continguen llenguatge inapropiat, spam o altres conductas no apropiades.