El C.P. Graüll és una escola valenciana, aconfessional, respectuosa amb totes les creences, participativa, democràtica, arrelada al medi natural i cultural, compensadora de desigualtats i educadora. Que defensa i promou les llibertats individuals i col·lectives. Compromesa amb el procés de normalització lingüística i cultural del poble valencià.
És una escola que educa per a la vida, activa, comprensiva i integradora, coeducativa que ensenya i prepara els alumnes en la interculturalitat, el plurilingüisme i les noves tecnologies.