Directora:

Francesca Gil i Puigcerver

Cap d’estudis:

Vicent Manel Devesa i Oliver

Secretària:

Araceli Seguí i Albert