Directora:

Mavi Ciller Abellán

Cap d’estudis:

Carmen Andrés García

Secretària:

Araceli Seguí i Albert