Directora:

Mavi Ciller Abellán

Cap d’estudis:

Vicent Manel Devesa i Oliver

Secretària:

Araceli Seguí i Albert