El “mòdul per a famílies” d’Itaca és la web https://familia.edu.gva.es des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en el mòbil o en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Accés: https://familia.edu.gva.es
Més informació: http://www.edu.gva.es/itaca