Infantil:
Infantil 3 anys A: Carme Codina Ortolà
Infantil 3 anys B: Teresa Pascual Gilabert
Infantil 4 anys A: Kika Pineda Bas
Infantil 4 anys B: Carmen Andrés Garcia
Infantil 5 anys A: Esther Cruanyes Mulet
Infantil 5 anys B: Vicen Sart Costa
Suport: M. Rosa Torres Sánchez / Lorena Verdú Torres

Primer cicle:
1r Primària A: Amparo Garcia Bixquert
1r Primària B: Laura Mas Cucarella
2n primària A: Eva Isabel Clar Peris
2n Primària B: Cristina Arnau Senar

Segon cicle:
3r Primària A: Anna Cruanyes Gil
3r Primària B: Xavi Morant Mascarell
4t primària A: Jovi Xamaní Monserrat
4t primària B: Javi Roselló Balaguer

Tercer cicle:
5é primària A: Dani Pons Tarín / Vicent Devesa Oliver
5é primària B: Paco Cholbi Cholbi
6é primària A: Francesca Gil Puigcerver
6é primària B: Llum Espasa Segarra

Especialistes:
Educació musical: Azahara Pérez León
Educació física: Araceli Seguí Albert / Dani Pons Tarín
Audició i llenguatge: Mavi Ciller Abellán / Anna Albero Linares
Pedagogia Terapèutica: M. Creu Serer Escrivà / Leandra Buigues Fuentes
Anglés: Estefanía Esteve Pons / Rafa Pascual i Cosin / Lorena Verdú Torres
Religió: Toñi Cardona Bolufer / Asun Ribes Fornés
Orientadora: Cristina Costa Seguí
Aula UEE: Raquel Gómez Pastor
Educador: Jacinto Chenovart Prats