Presidenta:

Mavi Ciller Abellán

Secretaria:

Araceli Seguí Albert

Cap d’estudis:

Carmen Andrés García

Pares de primària:

Elena Ciller Abellán
Margarita Condés Sánchez-Elipe
Haniel Monsonís Espí
David Alapont Tent
Jaime Escudero Foronda
M. Carmen Tramoyeres Fuentes
Natalia Vidal Tro

Representant APA:

José Añó Gilabert

Professors primària:

Kika Pineda Bas
Josevi Catalá Guardiola
Dani Pons Tarín
Rafa Pascual Cosin
Laura Mas Cucarella
Paco Cholbi Cholbi
Vicen Sart Costa

Representant Ajuntament:

Montse Villaverde Retamero

Alumnes de primària:

James Bisquert Flynn
Álvaro Cortina Morant
José Vicente Cholbi Pobes


Informació rel·lacionada