Eleccions a Consell Escolar

graull | Noticies | dijous, 22/10/2015 | Comments (0)  
 

De nou estem davant les eleccions escolars, en les que tots podem i devem participar. A través d’elles es va a constituir el nou CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE que va a regir aquest Col·legi durant els pròxims anys.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.
Aquest Consell Escolar està format per l’Equip Directiu i representants de l’Ajuntament, Professors, pares, alumnes i personal de serveis.
Per tot això es van a constituir meses electorals en les que poden ser elegits els components de cadascú dels diferents sectors abans esmentats. Al sector pares deuen depositar el seu vot els dos, el pare i la mare o els tutors en el seu cas. Per a exercir el dret al vot es deurà presentar el D.N.I., Passaport, Targeta de Residència, Carnet de conduir i estar censat. Es poden consultar els llistat al tauló d’anuncis del Col·legi.

El calendari electoral és el següent:

Exposició del Cens Electoral ……………………………….del 2 de novembre al 6 de novembre
Reclamacions al Cens Electoral…………………………… fins el 6 de novembre
Publicació del Cens Electoral Definitiu…………………… 12 de novembre
Termini de presentació de candidatures dels diferents sectors…. fins el 13 de novembre
Publicació de les llistes provisionals de candidats…….. el 16 de novembre
Termini per a reclamacions a les llistes provisionals de candidats… el 17 de novembre
Termini per resoldre la junta Electoral les possibles reclamacions.. 18 de novembre
Proclamació i publicació de les candidatures definitives..20 de novembre
Eleccións……………………………………………………… 26 de novembre
Proclamació de candidats electes………………………… fins el 4 de desembre
Sessió constitutiva del renovat consell escolar………… fins el 14 de desembre

En el cas de que vullga presentar-se com a candidat a ocupar un lloc al sector que corresponga, deurà omplir l’imprès adjunt i presentar-lo junt amb una fotografia actual, tamany carnet, a la Direcció d’aquest Col·legi en horari escolar.

No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.


Deixa un comentari

C.P. Graüll es reserva el dret d'eliminar i/o modificar els comentaris que continguen llenguatge inapropiat, spam o altres conductas no apropiades.